Nhạc Thánh

Nhạc Thánh

by lam Email

 

Đài này đặc biệt dành cho nhạc thánh, bài giảng, đọc kinh thánh hằng ngày, tin tức các hội thánh địa phương. Nếu bạn muốn đóng góp vào chương trình này. Xin vui lòng liên lạc chúng tôi. Email: info@ToanThe.com

 

ToànThể đang phát sống với chất lượng cao 24h. Nếu bạn đang dùng firefox. Xin bấm vào đây để tải xuống firefox plugin. Bạn có thể dùng Google phones và iPhone để nghe đài ToànThể bất cứ nơi nào. Xin cài địa chỉ này vào. http://tinlanh.mine.nu:8000 Hoặc bấm vào đây để được hướng dẫn.

Nhạc Thánh Ca.

001-Hoi Thanh-Vuong, Kip Ngu Lai

002-Nguyen Tung-My Chua Linh-Nang

003-Ngoi Gie-Ho-Va Thanh De

004-Halelugia! Vinh Danh Ngai!

005-Muon Dan Tren-Hoan Cau Nen Ca-Xuong

006-Thanh-Tam Ton Vua Thanh

008-Ngoi Danh Jesus Rat Oai-Quyen

010-Nguyen Tung-Ngoi Chien Con Thanh

011-Ngoi-Khen Cuu-Chua !

015-Ngay Ngay Ngoi Danh Chua Hien-Vinh

016-Danh Chua Jesus

018-Danh Yeu-Qui

019-Ton-Vinh Chua Toi

020-Ngoi-Khen Dang Quan-Lam Muon Doi

021-Cuu-Chua Sieu-Viet

022-Ta Buoc Len Si-On

023-Ton-Vinh Chan-Than

026-Chuc Cho Dang Ngoi Tren Ngoi

028-Phuoc-Nguyen Tu Troi Xin Chay Vao Long

033-Duong-Quan Tam-Hon

039-Ton-Vinh Ba Ngoi

040-Thanh Thay, Thanh Thay, Thanh Thay!

041-Chua, Buc Thanh Kien-Co Ta

043-Thanh-Tin Chua Rat Lon Thay

046-Gie-Ho-Va Xin Dat Toi

047-Chua Giau Toi

048-Nuong Minh Trong Canh Chua

049-Chua Se Lo Toan

052-Quanh Dem Luon Ngay

053-Kia, Thien-Binh Cung Nhau Troi Hat

054-Phuoc Cho Nhan-Loai !

055-Hoi Mon-Do Trung-Tin !

056-Ky-Nguyen Thanh-Binh

057-Kip Den Ton Tho

058-Nam Yen Trong Mang Chien Kia

059-Dem Yen Lang

060-Thoat Den Dem No

061-O, Bet-Le-Hem Ap Nho !

062-Hoi Bet-Le-Hem, Tieu-Thon Co-Quanh

063-Khong Cho Trong Quan

065-Ho-Sa-Na !

066-Dem Thanh

070-Dang Thanh Lam-Pham

071-Ngoi Con Thanh

072-Thien-Dang Chung Vui

073-No-En Dau-Tien

074-Nghe Xa Xa Dieu Than-Ca

075-No-En Dem Vui-Thoa !

077-Hom Qua, Ngay Nay, Cho Den Doi Doi

079-Thuong Sao Hi-Ky

080-Chang Co Ai Nhu Jesus

081-Hoa Hue Trong Trung

082-Cung-Dien Bang Nga

083-Jesus-Christ Den

084-Anh-Sang Cua The-Gioi Duy Jesus

085-Mot Ngay !

087-Kia, Chin Muoi Chin Con

088-Duong Den Go-Go-Tha

092-Ta Hi-Sinh Vi Con Het

093-Nhin Cay Thap-Tu

094-Toi Thay Dang Treo Than Tren Thap-Tu

095-Gio Duoc Chiem-Nguong Thap-Gia

096-Ghet-Se-Ma-Ne

097-Vi Toi-Nhan Jesus Chet !

098-Thanh-Thu

099-Xong Roi !

100-Chua Mang Thap-Hinh

101-Tan-My Jesus

102-Bay Gio Toi Tin

103-Christ Phuc-Sanh

104-Ngay Nay Chua Phuc-Sanh

105-Chua Oai-Quyen Phuc-Sanh

106-Halelugia ! Dang Song Thang

107-Jesus Chan-Chua Lai Song

108-Thien-Ca Vo-Doi

111-Chua Song

113-Khuc Kim-Cam

114-Kia, Nhin Vua Thang-Thien

118-Thay Te-Le Ta

123-Xa Xa Tren Ngon Nui

124-Jesus Sap Den

128-Ngay Nay Chua Den Thi Sao

135-Kia, Than Yen-Ui Giang-Lai

136-Day Long Toi

137-Thanh-Linh Dan-Dat

139-Xin Thanh-Linh Ngu Vao Long

141-Ha-Hoi Linh

143-Gio Thanh-Linh

144-Xin Linh Gie-Ho-Va

145-Nen Hoi-Thanh Tren Ban-Thach Kien Co

147-Bao Cuong-Quoc Con Dau

148-Long Toi Yeu Giao-Hoi

149-Nay Si-On

150-Kinh-Thanh Cao-Quy

151-Loi Chua Vung Lap

152-Kinh-Thanh Va Ngon Den

154-Loi Diu-Dang

155-Thanh-Kinh Am-Nhac

157-Nen Hay An-Nan Hien Nay

160-Jesus Keu Goi Moi Nguoi

161-Jesus Nghinh-Tiep Toi-Nhan

162-Chi Tin Noi Ngai

164-Doi Nguoi Ngan-Ngui

165-Mau Den Theo Jesus

166-Ve Gap Len

168-Nay Qui-Huong Co-Gia

169-Jesus Dung Truoc Cua

170-Chua Oi, Toi Lai Ngay!

171-Vang Da Muon Doi

172-Noi Go-Go-Tha

176-Dau Ac-Khien Do Nhu Don Hong

177-Nhin Xem Jesus

178-Toi Nguyen Den Lien

179-Kia, Cua Cuu-Roi

180-Jesus, Toi Den

182-Huyet Chua Mau-Nhiem Biet Bao

183-Quyen Trong Huyet Jesus

184-Huyet Chien Con Boi Sach Long

187-Vinh Thay Danh Jesus

188-Ngoi-Khen Dong Huyet

190-Khong Nho Bac Vang

192-Con Song Tay-Ue

193-Gan Thap-Tu

194-Halelugia, Khen Thap-Tu

196-Chuyen Thap-Gia Xua

200-Mat Ta Hang Dat Nguoi

201-Dung Tren Loi Hua

202-Con Mua Phuoc Lanh

203-Trong-Mong Thien-An

205-Toi Vung-Vang

206-Gap Duoc Thiet-Huu

207-Anh Thai-Duong Nay

208-Ngai Vuc Toi

209-Tieng Chuong Long Vui-Ve

210-Ngay Vui-Ve

211-Jesus Ngu Cung, Ay Noi Thien-Cung

212-Co Jesus Phan Toi Thoa Roi

213-Giut Moi Chuong Troi

214-Tu Luc Chinh Toi Duoc Cuu

215-Luc Jesus Ngu Trong Long

216-Ky-Dieu Thay, Christ Chuoc Toi !

217-Tam Toi Ray Vang-Vang Linh-Am Giai-Dieu

218-Toi Day Nguyen Ac-Nhan Nho On Cuu

219-Chuyen Toi Ua Xuong Ca

220-Duc-Day Chung Toi Hoai !

220-Halelugia

221-Ton-Vinh Christ

222-Nguoi Phai Trung-Sinh

223-Cheo Ra

224-Nguyen Tinh-Yeu Thuong-Gioi Giang-Lam

225-Tam-Hon Toi Dang Chay

226-Lo Biet Gio Nen Thanh Ra

227-Duy Chinh Ngai

228-Tuyet Kia Khon So

229-Toi Nguyen Dang Tat-Sanh

230-Hien Toi Nghe Cuu-Chua Keu

231-Nguyen Cung-Hien Chua Ca Doi Toi

234-Ta Theo Y Chua Chua

236-Nguyen Doi Toi Dang Chua

237-Nguyen Theo Y Cha

238-Nguyen Song Vi Dang Da Chet

239-Nguyen Diu Len Go-Go-Tha

240-Cang Gan Chua Hon

241-Xin Keo Toi Lai Gan Hon

242-Len Chon Cao Hon

243-Uoc-Ao Nhin Jesus

244-Nguyen Cang Yeu-Thuong Christ

246-Biet Nhieu Hon Ve Jesus

250-Chieu Xua

251-Gio Diu-Em

252-Jesus Dang Hang Yeu-Thuong Toi

253-Jesus La Ban That

254-Nhu Phan Toi, Tuy Hen-Khinh

256-Chua Oi, Xin Dung Chan Lai Gan Toi

257-Xin Than-Linh Cam-Hoa

258-Oi Chua, Dang Toi Can Luon

261-Tin-Cay Vang-Loi

262-Toi Biet Dang Toi Dang Tin

263-Christ Nam Tay Toi That Chat

264-Can-Co Kien-Co

265-Neo Toi Chac, Rat Chac

266-Hon Toi Chi Quyet Neo Trong Huyet Jesus

267-Cho Ke Da Vung-An

268-Thoa-Thich Thay Tin-Cay Chua Jesus

269-Nay La Truyen-Ky Toi

270-Jesus Hang O Ben Toi

271-Ngai Diu-Dat Toi

272-Chua Dan-Dua Doi Toi

274-Dieu-Vinh Thay Binh-An !

275-Con Song Thai-An

277-Tam-Linh Toi, Yen-Ninh Thay!

278-Tay Chua Nam Toi

280-Jesus Nguon Vui-Ve Cho Moi Long

281-Christ Ro Tam-Trang

282-Noi An-Nup Luc Phong-Ba

283-Mau Thua Voi Jesus

284-Nao Viec Chi Jesus Khong The Lam

287-Chan-Chua Hang Nho Den Toi

288-Danh La-Lung

290-Nuong Canh Vinh-Sinh

291-Di Tung Buoc

292-Hang Nuong Trong Chua Muon Doi

294-Duong-Quang Thien-Quoc

295-Luon Moi Phut

297-That Hanh-Vinh Thay

299-Cang Yeu Chua Hon

300-Kia, Long Yeu-Thuong Chua Phi-Thuong

301-Oi Tinh-Thuong

302-An-Hong Cuu-An !

303-An-Dien

304-Long Luon Tuong Con Troi

306-Thang Nho An-Dien

309-Ta Thang Nho Duc-Tin

310-Duc-Tin, Trong-Cay, Yeu-Thuong

312-Con Troi Xong Ra Chien-Dau

313-Phuoc-Am Jesus Muon Thuo Con Nguyen

314-Tinh-Binh Jesus Tien Len !

315-Tinh-Binh Cua Quan Thap-Tu Mau Dung Len

316-Thap-Tu Christ Di Dau

319-Lo Lam Viec Mau, Dem Den Kia

323-Lo Vuc Nguoi Luan-Vong

325-Ganh Lua Ve

326-Vi Anh Toi Cu Keu-Nai

327-Hay Chieu Giong Hai-Dang

328-Dat Ve Chua

329-Bao Tin-Lanh

333-Mat Gap Mat

334-Rat An-Ninh Trong Canh Christ

336-Gio Danh-Sach Tuyen-Doc

338-Thanh Gie-Ru-Sa-Lem Bang Vang

340-Vua Anh-Minh

342-Ta Se Chung Nhom O Thien-Ha

344-Mien Vinh-Hien

345-Noi Vinh-Phuoc

346-Thien-Cung , Chinh Que-Huong

349-Jesus Cuu

350-Van Uc Sanh-Linh Ngay Ngay Tram-Luan

355-Quyet Rau Tin-Lanh

356-Mau Chieu Ra

362-Xin Chua Sai

363-Jesus Yeu Toi

364-Jesus Hang Yeu-Men Toi

366-Jesus Nhu Nguoi Chan Chien Dat Toi

367-Dang Chan Chien Hien-Lanh

368-Jesus Truyen Ban Minh Soi-Sang

370-Toi Dau Nho

371-Mot Tia Sang

372-Chau-Bao Vua Jesus-Christ

373-Vinh-Quang, Vinh-Quang !

374-Mau Dang Cho Chua Bao Dieu Tot Nhat

375-San-Sang

377-Tai Chon Tran-Tien

378-Trung, Thanh, Tin, Nghia

379-Ban Dung Phia Nao

380-Thuoc Jesus Thao-Vui

381-Quyet Song Cho Christ

382-Mung Vui Thay, Thanh-Nien Ta Hat

383-Hien Ca Thay Cho Ngai

384-Tuy Toi Co Ca Thien-Ha

385-Hu Khong

386-Khi Jesus Qua

387-Muon Toi Lan Xa

388-Hay Theo Ta

389-Theo Chua

390-Chim Se Mat Chua Van Chu Vao

391-Ngam Jesus Dung Xao

392-Go-Go-Tha

396-Vien Ngoc Dep Rong

400-Tiec Thanh

401-Chuc Hon-Le

402-Nguyen Ba Ngoi Chung Hon-Le

408-Xin Cha Dua Anh

410-Tieng Goi Con Gat

412-Viet-Nam-Ca

413-Ngoi Danh Jesus

414-Mua Gat Da Den

415-On Jesus Cao-Sau Lam Thay

417-Trong-Mong On Chi-Cao

419-Hon Ta Hang Khen Chua

420-Ton Vinh Ba Ngoi Duc Chua Troi

421-Doan Thien-Ca

425-Nuoc Duc Chua Troi

427-Neo Toi Chac, Rat Chac

430-Tin-Cay Vang-Loi

432-Xin Chua Mo Mat Toi

433-Gie-Ho-Va La Dang Chan Giu Toi

437-Duc Chua Troi Yeu-Thuong The-Gian

439-Da Lan Xa

442-On Cao Sau Rong

444-Long Toi Vui-Ve

445-Qua Doi Se Den Dau

446-Men-Yeu Jesus

448-Tren Duong Hep Cua Chua

450-Dung So Chi

453-Dan Long Trung-Tin

455-Ve Tuoi Dep Cua Christ

472-Su Yeu Thuong Lon Lao

477-Binh-Yen Rat Phuoc

489-Man Suong Tieu-Tan

494-Den Thien Dang

509-Ngay Gio Qua